آیسک
http://ayask.com/forum/

دنیا...
http://ayask.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=508
صفحه 1 از 1

نویسنده:  zohre [ 20 91 آبان 19:09 ]
عنوان پست:  دنیا...

دنیا را بد ساخته اند... کسی را که دوست داری، تو را دوست نمی دارد. کسی که تو را دوست
دارد تو دوستش نمی داری... . اما کسی که تو دوستش داری و او هم تو را دوست دارد به رسم
و آیین هرگز به هم نمیرسند این رنج است و زندگی یعنی این...

نویسنده:  Ali [ 20 91 آبان 23:27 ]
عنوان پست:  Re: دنیا...

البته دنیا زیبایی های زیادی داره ولی اینم خب .... واقعیتیه!!

نویسنده:  anitamk69 [ 7 97 اردیبهشت 14:49 ]
عنوان پست:  Re: دنیا...

چی بگم ....

صفحه 1 از 1 همه زمان ها بر اساس UTC + 3:30 ساعت [ DST ] تنظیم شده اند
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/