[ بازگشت به صفحه ی اول سایت ] [ بازگشت به انجمن سایت ]
Valid XHTML CSS
آیسک آپلود ● قوانین
قوانین : :
  1. فایل هایی که مشخصات زیر را دارند ، اجازه آپلود ندارند:
  2. 1.فایل ها و عکس هایی که مربوط به مسائل جنسی هستند.
  3. 2.فایل ها و عکس هایی که قوانین ایران و قانون اساسی را نقض می کنند.
  4. 3.فایل ها و عکس هایی که قوانین اسلام را نقض می کنند.
  5. 4.فایل ها و عکس هایی که به اشخاص اهانت می کنند.
  6. در صورت مشاهده و یا گزارش چنین فایل ها و عکس هایی ، پس از بررسی و بدون اطلاع قبلی حذف خواهند شد .
  7. مدیریت وبسایت آیسک : مهندس ابوالفضل عربی